คลังเผย 8 เดือน เก็บรายได้พุ่ง 1.5 ล้านล้านบาท ทะลุเป้ากว่า 1 แสนล้านบาท หลังกรมสรรพากรรีดภาษีทะลุเป้าพุ่ง 1.87 แสนล้านบาท ด้านเงินคงคลังอยู่ที่ 3.96 แสนล้านบาท กู้ชดเชยขาดดุลพุ่ง 4.94 แสนล้านบาท
.
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64-พ.ค. 65) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,564,246 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 100,345 ล้านบาท หรือ 6.9% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน 8.1% ที่จัดเก็บได้ 1,446,867 ล้านบาท
.
โดยจัดเก็บได้ 1,249,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187,540 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจัดเก็บได้ 1,061,522 ล้านบาท
.
ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากมีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดเก็บรายได้ 358,170 ล้านบาท ลดลง 16,322 ล้านบาท
.
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จัดเก็บได้ 374,492 ล้านบาท ส่วนกรมศุลกากร จัดเก็บได้ 71,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,678 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจัดเก็บได้ 67,428 ล้านบาท
.
ทั้งนี้ ในด้านฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดนั้น รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 1,509,499 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,115,843 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 494,190 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 396,652 ล้านบาท