เว็บไซต์ เราชนะ เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ เงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด 7,000 บาท

เว็บไซต์ เราชนะ เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ เงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด 7,000 บาท จากโครงการ “เราชนะ” สำหรับผู้ได้สิทธิจะมีเงินเข้าผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

โดยเงินที่ได้รับจะเข้าผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำนวน 6 ครั้งตามนี้

วันที่ 18 ก.พ. จำนวน 2,000 บาท
วันที่ 25 ก.พ. จำนวน 1,000 บาท
วันที่ 4 มี.ค. จำนวน 1,000 บาท
วันที่ 11 มี.ค. จำนวน 1,000 บาท
วันที่ 18 มี.ค. จำนวน 1,000 บาท
วันที่ 25 มี.ค. จำนวน 1,000 บาท