กองทัพเรือเสนอของบประมาณ 200 ล้านบาทกู้เรือหลวงสุโขทัยขึ้นจากใต้ทะเล แจงเป็นหนึ่งพยานวัตถุที่จะต้องหาสาเหตุซึ่งทำให้เรืออับปาง โดย รมว.กระทรวงกลาโหม ได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา

.
พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ ได้เปิดเผยถึงกรณีความคืบหน้าการกู้เรือหลวงสุโขทัยอับปางที่จมลงสู่ก้นทะเล ณ อ่าวประจวบคีรีขันธ์ เมื่อคืนวันที่ 18 ธ.ค.65 จนทำให้มีกำลังพลเสียชีวิต 24 นาย สูญหาย 5 นาย (สันนิษฐานเสียชีวิตทั้งหมด) และรอดชีวิต 76 ราย ว่าล่าสุด กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้เสนอของบประมาณในการกู้เรือขึ้นจากท้องทะเลเป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท
.
และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามพร้อมส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.66 ที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของสำนักงบประมาณ เพื่อทำเรื่องส่งให้ กกต.พิจารณา
.
หลังจากนั้น ครม.จึงจะเป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่งและหลังจากที่กองทัพเรือ ได้รับงบประมาณดังกล่าวแล้วจะเร่งทำการว่าจ้างบริษัทเอกชน ให้เข้าดำเนินการคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน
.
อย่างไรก็ตามการกู้เรือหลวงสุโขทัยนั้นจะต้องมีการตรวจสอบสภาพเรือ ณ ขณะนั้นก่อนว่ามีสภาพเช่นไร และยังสามารถนำมาใช้ราชการต่อได้หรือไม่ (ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ในขณะนี้) และสิ่งสำคัญอีกประการคือ เรือหลวงสุโขทัย ถือเป็นหนึ่งพยานวัตถุที่จะต้องมีการตรวจสอบในจุดที่มีการชำรุดฉีกขาด หรือเกิดรอยรั่วต่าง ๆ ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เรืออับปางหรือไม่
.
ด้านกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต กองทัพเรือ ได้ให้การช่วยเหลือด้านสิทธิกำลังพลอย่างครบถ้วน รวมถึงให้การช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข
.