ได้กลับบ้านแล้ว! แต่การ์ดอย่าตกนะพี่น้องชาวไทย การรถไฟฯ ประกาศเปิดให้บริการขบวนรถทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม 30 ขบวน สายเหนือ, สายใต้,สายอีสาน เริ่มตั้งแต่ 13 มี.ค. 64เป็นต้นไปเพื่อรองรับการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดรับกับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ตลอดจนรองรับกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟที่คาดว่าจะมีปริมาณการเดินทาง ทั้งภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกลเพิ่มมากขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการฯ
การรถไฟฯ ได้ประกาศปรับเพิ่มการให้บริการเดินขบวนรถโดยสารทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม จำนวน 30 ขบวน โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

1. ขบวนรถโดยสารทางไกล จำนวน 30 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้
1.1 สายใต้ จำนวน 10 ขบวน
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพ – หาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 หาดใหญ่ – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/44 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564
– ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564
– ขบวนรถเร็วที่ 175/176 หาดใหญ่ – สุไหงโกลก – หาดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

1.2 สายเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 4 ขบวน
– ขบวนรถเร็วที่ 107/108 กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ
– ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

1.3 สายตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 7 ขบวน
– ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคาที่ 25 กรุงเทพ – หนองคาย
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 71 กรุงเทพ – อุบลราชธานี
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 75 กรุงเทพ – หนองคาย
– ขบวนรถเร็วที่ 139/140 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
– ขบวนรถเร็วที่ 145/146 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

1.4 สายตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 3 ขบวน
– ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคา ที่ 26 หนองคาย – กรุงเทพ
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง ที่ 72 อุบลราชธานี – กรุงเทพ