เที่ยวบินแรกในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Etihad Airways Flight EY430) ถึงภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
.
เที่ยวบินดังกล่าวงเป็นเที่ยวบินแรกจากต่างประเทศที่บินตรงลงภูเก็ต หลังจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เริ่มขึ้นในวันนี้เป็นวันแรก (1 ก.ค.) ให้นักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามรถเดินทางเข้ามายังภูเก็ตเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้องมีการกักตัว แต่ต้องพักอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตไม่น้อยกว่า 14 คืน จึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยได้
.
และนอกจากเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัด เส้นทาง อะบูดาบี-ภูเก็ต ที่เดินทางถึงภูเก็ตพร้อมผู้โดยสารจำนวน 37 แล้ว ในวันนี้ยังมีเที่ยวบินอื่นๆ อีกได้แก่ สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส เส้นทาง โดฮา-ภูเก็ต ถึงเวลา 13.30 น. เที่ยวบิน QR840 จำนวน 116 คน สายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ เส้นทางเทลอาวีฟ-ภูเก็ต ถึงเวลา 13.45 น. เที่ยวบิน LY87 จำนวน 101 คน และ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทางสิงคโปร์-ภูเก็ต ถึงเวลา 17.10 น. เที่ยวบิน SQ736 จำนวน 46 คน ขณะที่ยอดผู้โดยสารน่าจะมีอยู่ประมาณ 300-400 คน