ศบค.เผย ยอดนิวไฮทั้งผู้ติดเชื้อใหม่ 7,058 ราย และผู้เสียชีวิต 75 ราย

ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 รวม 7,058 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 6,990 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 68 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,978 ราย ผู้ป่วยสะสม 279,367 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 75 ราย