เพจ “สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี” เผยเรื่องราวประทับใจ ที่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สละเงินสั่งซื้อผ้าอนามัย-ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แจกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม

เพจ “สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี” โพสต์เรื่องราวประทับใจ ที่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ตรวจดูความเรียบร้อยโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และเช็กของจำเป็นต่างๆ ในโรงพยาบาล แต่ก็ยังไม่ลืมเรื่องเล็กน้อยที่สำคัญอย่าง “ผ้าอนามัย” และ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” สำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา ที่ไม่สะดวกในการจัดหาของใช้ส่วนตัวได้ทุกคน

พร้อมระบุข้อความว่า “เช้า หลังผู้ว่าฯ และทีมงานแบ่งกันตระเวนเยี่ยม รพ.สนาม บ่าย ร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติ รพ.สนาม 7 แห่ง 2,103 เตียง ข้าวปลาอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ มีทั้งผู้บริจาคและใช้งบประมาณ ไม่น่าจะขาดเหลืออะไร รอง นพ.สสจ.เล่า
ผู้ว่าฯ ถาม “ผ้าอนามัยได้จัดให้ไหม” ทุกคนนิ่งเงียบ ผู้ว่าฯ หยิบซองที่โต๊ะทำงานให้ 2 ซอง ซองหนึ่งเขียนว่า “ค่าตอบแทนวิทยากร” อีกซองเขียนว่า “เบี้ยประชุม” ผู้ว่าฯ บอกกับพวกเราว่า “ช่วยซื้อผ้าอนามัยให้โรงพยาบาลสนามด้วยนะ คนติดโควิดก็ลำบากอยู่แล้ว มาอยู่โรงพยาบาลสนามคงไม่ได้สะดวกสบายนัก หากมีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอนามัยแล้วไม่มีใช้น่าจะลำบาก เอาใจเขาใส่ใจเรา มีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป”

วันต่อมา ผู้ว่าฯ ถาม “เงินที่ให้ไปพอไหม” เราตอบตรงๆ ว่า “ไม่พอ” ผู้ว่าฯ ยิ้มแล้วชมว่า “ดีมาก แสดงว่าผ้าอนามัยเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในโรงพยาบาลสนาม” ผู้ว่าฯ ยื่นเงินให้อีกในภารกิจเดิม แต่บอกให้เพิ่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด้วยนะ
อยากตั้งชื่อเรื่องนี้ว่า “เรื่องของผู้หญิง แต่ผู้ชายก็ช่วยได้”

นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นางสมทรง พุ่มประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้ประสานงานโครงการจัดหาผ้าอนามัยในโรงพยาบาลสนาม ในห้วงสถานการณ์โควิด-19 ปทุมธานี”