“บัวแก้ว” เปิดแล้ว! รายชื่อประเทศ ที่สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว ตามนโยบายเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย.

จากกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงผ่านเฟซบุค แฟนเพจ ถึงกรณีการยกเว้นการกักตัวของบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศ 46 ประเทศ ตามนโยบายเปิดประเทศวันที่ 1 พ.ย. นั้น

กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (๑๓)

โดยระบุว่าตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (๑๓)

“ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล” ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายธานี ทองภักดี) ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศ และพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท (๑๓) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

โดยรายชื่อประเทศ/พื้นที่ ตามประกาศ ศปก. กต. ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 46 ประเทศ ดังนี้

ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
บาห์เรน
เบลเยียม
ภูฏาน
บรูไนดารุสซาลาม
บัลแกเรีย
กัมพูชา
แคนาดา
ชิลี
จีน
ไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
เอสโตเนีย
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรีซ
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
อิสราเอล
อิตาลี
ญี่ปุ่น
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
มาเลเซีย
มอลตา
เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส
กาตาร์
ซาอุดีอาระเบีย
สิงคโปร์
สโลวีเนีย
สาธารณรัฐเกาหลี
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง