เด็กนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเมทนีดล สร้างชื่ออีกครั้งกับผลรางวัลเหรียญทองระดับโลกในการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยนำขยะในโรงเรียนทำปุ๋ยไส้เดือนดิน จากการประชุมนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่ประเทศมาเลเซีย

เมื่อเร็วๆ นี้ที่โรงเรียนเมทนีดล จ.ขอนแก่น ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล Mr. Allan John Philp (T.Allan) Mr. Rhine Jay Dimla (T.Jay) นางสาวภัทราภรณ์ วรชิน นางสาวสุพรรษา บุตรเขียว รวมถึงบุคลากรโรงเรียนฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอริสา อิวาย นักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Medal ในการนำเสนอผลงานจากการประชุมนานาชาติ The NEGERI SEMBILAN INTERNATIONAL EXPOSITION 2021 COMPETITION (NSIEx 2021) 4th October 2021 Organizer: The Innovation and Commercialization Unit, Office of Industrial Linkages, Community and Alumni, UiTM Negeri Sembilan Branch

จัดโดย Universiti Teknologi MARA (Globally Renowned University of Science, Technology, Humanities and Entrepreneurship) การประชุมนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจากประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ผลงาน จาก 55 สถาบัน โดยรางวัลดังกล่าวได้ประกาศและมอบในพิธีปิดการประชุม Award Ceremony จัดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2021 ที่ประเทศมาเลเซีย

ด.ญ.อริสา อิวาย นักเรียนโรงเรียนเมทนีดล เจ้าของเหรียญทองรางวัลอันทรงคุณค่าดังกล่าว เล่าถึงแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ นั้นตนได้มาจากบุคคลสำคัญ 2 ท่าน ท่านแรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระองค์ท่านมีพระอัจฉริยภาพในด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ พระองค์ท่านทรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีแนวพระราชดำริแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตนเองและเพื่อนๆ จึงสืบสานพระราชปณิธานในพระองค์ท่านเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้

แรงบันดาลใจที่ 2 มาจากคุณแม่ คือ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์สอนประจำคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกครั้งที่คุณแม่เดินทางร่วมงานประชุมระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ หากมีโอกาสตนก็จะติดตามคุณแม่ไปด้วย ทำให้ตนมีความรู้ใหม่ๆ จากนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายชาติ ความรู้ที่ได้มาจากเวทีวิชาการต่างๆ ช่วยได้มากในการคิดค้นหรือวิเคราะห์โจทย์การทำศึกษาวิจัย หากติดขัดในประเด็นไหนก็สอบถามขอความรู้จากคุณแม่

“ในโอกาสนี้ หนูต้องขอขอบพระคุณท่าน ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดลที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยและส่งเสริมกิจกรรมประสบการณ์ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการทำงานวิจัยที่มีความสุขที่โรงเรียนเมทนีดล และขอขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างมากที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยดีเสมอมา” ด.ญ.อริสากล่าว