เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. …. ว่า

ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะเป็นการป้องกันภัยคุกคามทางเพศและความรุนแรงต่างๆ รวมทั้งการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในรูปแบบต่างๆ การใช้หลักทางจิตวิทยา และมาตรการทางการแพทย์ เพื่อเข้ามามีส่วนในการป้องกันในผู้ต้องหาที่ได้กระทำผิดซ้ำ

เช่น การใช้ยา การฉีดฮอร์โมนลดความต้องการทางเพศ หรือ ฉีดให้ไข่ฝ่อ โดยมาตรการทางการแพทย์ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมายใส่อุปกรณ์ติดตามตัว และมีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติติดตามดูแล เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้หญิงและเด็ก

สำหรับประเด็นที่สังคมมีการถกเถียงเรื่องการฉีดให้ฝ่อนั้น นายสมศักดิ์ ระบุว่า เราทำโดยพลการไม่ได้ ต้องมีความเห็นจากแพทย์ และเจ้าหน้าที่ต้องร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างน้อย 2 คน มีความเห็นพ้องต้องกัน

รวมถึงจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้กระทำความผิดด้วย ซึ่งวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ไม่ใช่เรื่องป่าเถื่อน นานาประเทศเขาก็ทำกัน เช่น สหรัฐอเมริกา มีบางรายที่ต้องถูกควบคุมตลอดชีวิต

ส่วนค่าใช้จ่ายการฉีดให้ฝ่อ 100,000 บาทต่อรายนั้น ส่วนตัวคิดว่าคงมีไม่กี่คนที่ต้องฉีด และขั้นตอนไม่ได้เร็วหรือง่าย ซึ่งการที่เรามีกำไล EM และอาสาสมัครคุมประพฤติก็สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้มากอยู่แล้ว