กลุ่มสื่อจีน รายงาน (20 ก.ค.) รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกค่าปรับและการลงโทษอื่น ๆ ต่อครอบครัวจีนที่มีบุตรหลายคน

สำนักข่าวซินหัวอ้างถึงเอกสารรัฐบาลจีนระบุว่า “รัฐบาลจะไม่เก็บค่าปรับสำหรับคู่รักที่ละเมิดกฎหมายการวางแผนครอบครัวโดยการมีบุตรมากกว่าที่ได้รับอนุญาต”

นายเหอ ยาฟู่ นักประชากรศาสตร์อิสระให้ความเห็นว่า มาตรการยกเลิกค่าปรับและมาตรการลงโทษอื่นๆ เท่ากับการยกเลิกข้อจำกัดการมีบุตร อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นช้าไปเล็กน้อย

รายงานระบุว่า จีนกำหนด “นโยบายลูกคนเดียว” ให้แต่ละครอบครัวสามารถมีทายาทได้เพียงละ 1 คนมานานกว่า 3 ทศวรรษ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนประชากรจีนและทำให้จีนกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดความไม่สมดุลทางเพศอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท

นายไช่ ฟัง สมาชิกคณะกรรมการนโยบายของธนาคารประชาชนจีนกล่าวว่า จีนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การขาดแคลนแรงงาน แรงงานจีนจะค่อย ๆ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จีนเริ่มผ่อนคลายนโยบายลูกคนเดียวเมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้ว และเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เพิ่งประกาศนโยบายสนับสนุนให้ครอบครัวมีลูก 3 คน พร้อมให้สิทธิพิเศษ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างประชากร

ที่ผ่านมา ครอบครัวที่ละเมิดนโยบายลูกคนเดียว (และลูกสองคนในเวลาต่อมา) ต้องเผชิญกับค่าปรับจำนวนมาก เมื่อไม่นานนี้ สื่อจีนรายงานว่า มีครอบครัวถูกปรับเงิน 718,080 หยวน หรือราว 3.5 ล้านบาท จากการมีลูก 7 คน นอกจากนี้ ยังมีบางกรณีที่ถูกบังคับทำแท้ง