ใครรู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ “อัพเดท” คลังคำศัพท์คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ “สแลงเกวช” หรือคำสแลงมากองกันตรงนี้ เปิดใจกว้างๆ เพราะหลักภาษาที่แท้จริง คือภาษาเกิดได้ ตายได้ เคลื่อนที่ได้ เคลื่อนที่ในที่นี้คือเปลี่ยนความหมายให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ ตามวิวัฒนาการความคิดและบริบทสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นและกำหนดให้เป็น ศัพท์วัยรุ่นเฉพาะสมัยจำนวนมากที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นและตายลง แต่บางคำก็อยู่กันไปยาวๆ เพราะนิยามแล้วนิยมใช้ ยิ่งถ้าคน Gen สูงๆ ขึ้นไป อายุมากๆ ขึ้นไป ยอมรับนำไปใช้ ก็จะอยู่ได้นาน ล่าสุด รวมสแลงสนุกๆ ที่ถูกใช้มากกว่า 1 ความหมาย ส่งตรงจากห้องครัวเลยจย้า